? Kan vårt eget DNA påverka risken för smitta av COVID-19?

Kan vår DNA-sammansättning spela roll för hur sjuka vi blir [...]