Därför ska du göra ett gentest

”För att du kan”

Idag gör du ett gentest för ett par tusen kronor. Du genomför det enkelt i hemmet och får svar inom ett par veckor. För femton år sedan kostade ett gentest hundra miljoner kronor att genomföra och tog månader att analysera.

Att kostnaden på test sjunkit så kraftigt öppnat möjligheter för dig att lära dig mer om dig själv och din hälsa. Något som var både omöjligt och otänkbart för några år sedan öppnar nu upp för en ny värld.
Vad skulle du vilja göra med resultatet av ett DNA-test?

Vill du veta mer om din hälsa?

Det finns många som främst är ute efter sin egna, specifika hälsoprofil. Kunskapen man får är värdefull, oavsett om resultatet är positivt eller negativt.

Positivt: Du kanske får reda på att du har låg risk för att bli glutenintolerant, och kan därför sluta fundera på just den frågan.

Negativt: Man kanske ser en förhöjd risk för att du utvecklar laktosintolerans? Eller har svårt att ta upp vitamin B6?

I många fall finns det enkla förändringar i livsstil som gör att en förhöjd risk inte behöver skapa bekymmer. Du höjer då sannolikheten för att kunna leva ett friskare liv.

Vanligt förekommande testerna, som Athgene, Dante Labs, 23andme, ger en hälsoprofil utifrån ett 30-tal parametrar.

Du kan dessutom dela resultaten med din läkare, som då har möjlighet att göra en djupare analys på vissa data.

Är du intresserad av ditt ursprung?

Många har gjort test med MyHeritage eller 23andme, och fått reda på att de har gott om gener från fler regioner än de trott.

Kanske finns det en del slavisk bakgrund i släkten? Ett knippe gener som kan spåras till Mongoliet? Och, stämmer det där som föräldrarna berättade, att ni har ”lappblod i ådrorna”?

För att åter sätta strålkastaren på något som var otänkbart för ett par år sedan: MyHeritage var stor sponsor av Eurovisions-schlagerfestivalen 2019. Rätt många miljoner tittade på finalen, och några hundra tusen fick förmodligen just då idén till att testa sig.

Frågan är dock hur stor nytta du har av att blicka bakåt. Spelar det någon roll för planering av din hälsa, på riktigt?

Vill du framtidssäkra dig?

I takt med att gentester kostar en bråkdel av vad de gjort har tillämpad forskning skapat nya användningsområden för analyserna. Det innebär också att vi som individer vet så mycket mer om oss själva. Vi kan ställa helt andra frågor till sjukvården i framtiden.;

  • Kan min läkare använda sig av DNA-analys för att bestämma vilket läkemedel som jag reagerar bäst på?
  • Vilka träningsformer passar min DNA-profil bäst? Kanske du kan spåra ökad risk att få vissa sjukdomar som funnits inom släkten?
  • Vi kan med kunskap om vår gensammansättning lära oss att leva ett friskare liv – kanske t.o.m. ett längre, friskare liv?

Häng med i utvecklingen

Följ utvecklingen på området genom att följa ex.vis Genomic Medicine Sweden, GMS. Diskutera med dina närmaste, ställ frågor till läkarna. DNA-tester kommer möjliggöra en demokratisering av sjukvården.

Om utvecklingen fortsätter i en bråkdel av den takt den hittills hållit så har vi goda nyheter att vänta kring förfinad diagnostik, behandling av leukemi samt tarm- och hudcancer – för att nämna några områden som redan berörs.

Genom ett ökat engagemang kan vi kanske snabba på processerna. Häng med!